เว็บตรง

เว็บตรงผู้คนสัมผัสสนามแม่เหล็กโลกได้ คลื่นสมองแนะนำ

เว็บตรงผู้คนสัมผัสสนามแม่เหล็กโลกได้ คลื่นสมองแนะนำ

การวิเคราะห์คลื่นสมองของผู้คนครั้งใหม่เมื่อล้อมรอบด้วยเว็บตรงสนามแม่เหล็กต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าผู้คนมี “สัมผัสที่หก” สำหรับสนามแม่เหล็กนก ปลา และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ สามารถสัมผัสสนามแม่เหล็กของโลกและใช้สำหรับการนำทาง ( SN: 6/14/14, p. 10 ) นักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานแล้วว่ามนุษย์เองก็มีการรับรู้ลักษณะแม่เหล็กแบบนี้ด้วยหรือไม่...

Continue reading...

เว็บตรงจุดอ่อนของไวรัส

เว็บตรงจุดอ่อนของไวรัส

นักวิจัยอาจสามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนที่สองของไวรัสได้: เว็บตรงกระบวนการคัดลอก โดยเฉพาะเอนไซม์ที่เรียกว่า RNA-dependent RNA polymerases ที่ไวรัสใช้ทำสำเนา RNA ของมัน Mark Denison นักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการจาก Vanderbilt University School...

Continue reading...