ต้องทำมากกว่านี้เพื่อเตรียมเกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกให้พร้อมรับภัยแล้ง เจ้าหน้าที่ UN เตือน

ต้องทำมากกว่านี้เพื่อเตรียมเกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกให้พร้อมรับภัยแล้ง เจ้าหน้าที่ UN เตือน

“สถานการณ์ที่เลวร้ายลงในสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์เป็นคำเตือนที่ชัดเจนสำหรับทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกถึงความทุกข์ยากที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเกาะหลายแห่ง (ของภูมิภาคนี้) มีแหล่งน้ำจำกัด” สำนักงานภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติกล่าว Jerry Velazquez หัวหน้าของ Risk Reduction’s (UNISDR) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก“เราคิดถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและความเสี่ยงจากพายุไซโคลนเป็นส่วนใหญ่ 

เมื่อเราพูดถึงรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะเล็กๆ (SIDS) แต่ภัยแล้งก็คุกคามชุมชนหลายพันแห่งเช่นกัน” 

เขากล่าวเสริม พร้อมเรียกร้องให้ใช้การพยากรณ์อากาศที่ดีขึ้นและปรับปรุงการเก็บน้ำฝนคำแนะนำดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานการประเมินทั่วโลกประจำปี 2556 ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะขยายความเสี่ยงจากภัยพิบัติใน SIDS ทั่วโลกอย่างไร

ประชาชนราว 6,700 คนในหมู่เกาะมาร์แชลล์ไม่มีน้ำสะอาดใช้ ทางการต้องประกาศ “ภาวะภัยพิบัติจากภัยแล้ง” ปริมาณน้ำฝนหลักหมดลงแล้ว ตามข้อมูลของ UNISDR น้ำในบ่อมีความเค็มมากจนใช้งานไม่ได้และพืชผลเริ่มตาย

ภัยแล้งจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหารือโดยคณะผู้แทนที่รวมตัวกันเพื่อเข้าร่วม Platform Pacific for Disaster Risk Management and Pacific Climate Change Roundtable ในเมือง Nadi ประเทศฟิจิ ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม

ผู้แทนราว 250 คน รวมทั้งผู้แทนจากหมู่เกาะแปซิฟิกต่างๆ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมร่วมที่ฟิจิ 

เพื่อปูทางสำหรับผู้สืบทอดต่อ Hyogo Framework for Action (HFA) เป็นแผนแรกในการอธิบาย บรรยาย และลงรายละเอียดงานที่จำเป็นจากภาคส่วนต่าง ๆ และผู้มีบทบาทต่าง ๆ เพื่อลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ

HFA สรุปลำดับความสำคัญ 5 ประการสำหรับการดำเนินการ และเสนอหลักการแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการรับมือกับภัยพิบัติ เป้าหมายของบริษัทคือการลดความสูญเสียจากภัยพิบัติลงอย่างมากภายในปี 2558 โดยการสร้างความยืดหยุ่นของประเทศและชุมชนต่อภัยพิบัติ

ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา 121 ประเทศได้ออกกฎหมายเพื่อกำหนดกรอบนโยบายและกฎหมายสำหรับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

นอกจากนี้ 191 ประเทศได้จัดตั้งจุดศูนย์กลางของ HFA และ 85 ประเทศได้จัดตั้งหน่วยงานประสานงานระดับชาติเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

credit : alliancerecordscopenhagen.com
albuterol1s1.com
antipastiscooterclub.com
libertyandgracerts.com
dessertnoir.com
sagebrushcantinaculvercity.com
xogingersnapps.com
sangbackyeo.com
mylevitraguidepricer.com
doverunitedsoccer.com