ประเมินว่ากิจกรรมของมนุษย์และวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั่วโลกมีผลกระทบอย่างมากต่อ  ภาคส่วนต่างๆ เช่น การประมง อาหารทะเล

ประเมินว่ากิจกรรมของมนุษย์และวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั่วโลกมีผลกระทบอย่างมากต่อ  ภาคส่วนต่างๆ เช่น การประมง อาหารทะเล

ในสหรัฐอเมริกา การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ฟื้นตัวได้กระตุ้นให้มีการปรับคาดการณ์การเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 เปอร์เซ็นต์ในปี 2566ด้วยแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 0.9 ผลจาก การยกเลิกข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19ทำให้การเติบโตของจีนในปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ 5.3%ภาพอึมครึมยังคงอยู่แม้จะเพิ่มขึ้นนี้ แต่อัตราการเติบโตยังคงต่ำกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงสองทศวรรษก่อนเกิดโรคระบาดที่ร้อยละ 3.1

สำหรับประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศ แนวโน้มการเติบโตได้ถดถอยลงท่ามกลางสภาวะสินเชื่อ

ที่ตึงตัวและต้นทุนการจัดหาเงินทุนจากภายนอกที่สูงขึ้น ในแอฟริกาและละตินอเมริกาและแคริบเบียน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในปีนี้ ซึ่งตอกย้ำแนวโน้ม ในระยะยาวของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจที่ชะงักงัน

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4.1 ในปี 2566 และร้อยละ 5.2 ในปี 2567 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตร้อยละ 7 ที่กำหนดไว้ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573การค้าโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อุปสงค์ทั่วโลกที่อ่อนแอลง และนโยบายการเงินและการคลังที่เข้มงวดขึ้น ปริมาณการค้าสินค้าและบริการทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 2.3 ในปี 2566 ซึ่งต่ำกว่าแนวโน้มก่อนเกิดโรคระบาด

อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ แม้ว่าราคาอาหารและพลังงานระหว่างประเทศ

จะตกลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อ เฉลี่ยทั่วโลกคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5.2ในปี 2566 ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษที่ร้อยละ 7.5 ในปี 2565ในขณะที่แรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้นคาดว่าจะค่อยๆ บรรเทาลง แต่อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลาง ท่ามกลางการหยุดชะงักของอุปทานในท้องถิ่นต้นทุนการนำเข้าที่สูง และความไม่สมบูรณ์ของตลาด 

อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารในประเทศยังคงสูงขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนจนโดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก อย่างไม่สมส่วน

ความเสี่ยงสำหรับประเทศกำลังพัฒนาภาวะการเงินโลกที่ตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญต่อประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจหลายแห่งที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่พัฒนาแล้วจากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณไปสู่การเข้มงวดเชิงปริมาณ ทำให้ความเสี่ยงด้านหนี้สินทวีความรุนแรงขึ้นและจำกัดตัวเลือกการใช้จ่ายของประชาชน

Credit : ufaslot