บาคาร่าออนไลน์

บาคาร่าออนไลน์

‘ดีเอ็นเอขยะ’ มีคุณค่าต่อพยาธิตัวกลม

'ดีเอ็นเอขยะ' มีคุณค่าต่อพยาธิตัวกลม

ยีนของเจิร์มไลน์บางตัวในC. elegansได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการจาก ‘ลายน้ำ’ ของจีโนม “ดีเอ็นเอขยะ” อาจเป็นส่วนสำคัญของการสืบทอดของเวิร์ม ส่วนหนึ่งของ DNA ที่ไม่ใช้แล้วทิ้งนี้ทำหน้าที่เป็น “ลายน้ำ” เพื่อตรวจสอบ ยีนของพยาธิตัวกลมของ Caenorhabditis elegansและแยกความแตกต่างจากยีนต่างประเทศที่ต้องปิดตัวลงนักวิจัยรายงานในเซลล์ 14...

Continue reading...